Historia och framtidstro

Föreningsliv

Hakkas och våra kringliggande byar har ett rikt föreningsliv med många aktiva medlemmar.

Allt eftersom hemsidan växer fram hoppas vi kunna presentera fler föreningar och dess verksamheter.